โปรแกรมและกิจกรรม
25
November
2023
PROGRAM
HIGHLIGHTS
ร่วมสานต่อปณิธานชุมชน งาน Lamphun River Festival 2023 “ลำนำ วันเพ็ญ”
18:00 - 21:00
รายละเอียด
โปรแกรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ
เลือกจากด้านล่าง หรือค้นหาห้องประชุม