เราทุกคนสามารถกอบกู้โลกได้

โซน Better Me เน้นย้ำให้ตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งที่จะดีขึ้นได้..เริ่มที่ตัวเรา ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการปรับมุมคิดในการใช้ชีวิตต่างวัยที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีโซน Good Health & Well Being indoor Park ภายใต้กรอบคิดว่า “เราทุกคนสามารถกอบกู้โลกได้” พร้อมทั้งอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่ดีต่อเรา ดีต่อโลกในหลากหลายมิติที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง ใน 3 มิติ ได้แก่
Healthy Life Healthy Earth
สุขภาพกายเราดี สุขภาพโลกของเราดี
พบกับนวัตกรรมการผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนและรักษาโลก เช็คความแข็งแรงของกายใจ..ด้วยกิจกรรมที่จัดเต็มให้คนทุกเพศ ทุกวัยได้ท้าทายทั้งความสามารถและการสำรวจตนเอง โดยเฉพาะโรคที่ฮิตติดเทรนด์คนทำงาน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัวอย่างโรคซึมเศร้า และออฟฟิศซินโดรม รวมถึงเทคโนโลยีการคัดกรองมะเร็งด้วยหุ่นยนต์ดินสอ
Aging Society
สังคมสูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข
การวางแผนก่อนเกษียณ รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีสุขร่วมกันในสังคมต่างวัย พบกับกิจกรรมจำลองสถาณการณ์การเป็นผู้สูงอายุเพื่อเข้าใจและรู้จักการดูแลผู้สูงวัยอย่างถูกวิธี
Life Long Learning
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
นำเสนอโครงการและแนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปปรับใช้ในแผนของตนเอง

 

TBA
สุขภาพกายเราดี สุขภาพโลกของเราดี
สเปซเอฟ
SPACE-F
พบกับการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารจากโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมและเร่งการเติบโตทางธุรกิจสตาร์ทอัพ มีตั้งแต่เครื่องดื่มกาแฟสกัดเย็นจากเมล็ดกาแฟหมักด้วยแบคทีเรียโพรไบโอติก ไขมันปลาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ไม่มีกลิ่นคาวปลา อาหารจากรากเห็ดที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการหมัก เครื่องดื่มไข่ขาวแคลอรี่ต่ำเพื่อสุขภาพ โปรตีนรำข้าว ชีสทางเลือกที่ผลิตจากเมล็ดฟักทอง อาหารเสริมสารสกัดจากสาหร่าย สารทดแทนน้ำตาลที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ แหล่งโปรตีนใหม่และโปรตีนทดแทนจากใบไม้ด้วยกรรมวิธีที่ยั่งยืน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
นำเสนอแนวคิด CP MISSION TO SPACE รวมพลังส่งไก่ไทยไปอวกาศ ยกระดับมาตรฐานไก่ไทยสู่มาตรฐานระดับอวกาศ (Space Safety Standard) ตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารของ NASA มุ่งแสดงศักยภาพคนไทยและตอบโจทย์เป้าหมายเป็น "ครัวของโลก" ของประเทศไทย และสู่เป้าหมายมาตรฐานอวกาศ พบกับเรื่อราวของ
 • ไก่สดซีพี มาตรฐานอวกาศ SPACE SAFETY STANDARD
 • กว่าจะได้มาตรฐานอวกาศ
 • ฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบป้องกันโรคอัจฉริยะ
 • CPF SMART FARM
รวมถึงเรื่องราวนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ CP ผ่าน CPF Green Farm รักษ์โลก
 • การจัดการน้ำด้วยหลักการ
 • SMART SILO คลังอาหารอัจฉริยะ ลดขยะพลาสติก
 • ติดตั้งแผงโซล่าเซล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • Package รักษ์โลกย่อยสลายได้
 • และการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน
ไทยยูเนี่ยน
THAI UNION
ผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารทะเล  พร้อมทั้งการดูแลผู้คนและโลกใบนี้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน นำเสนอกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030

พร้อมพันธกิจเพื่อความยั่งยืนทั้งสิ้น 11 ข้อ ที่ครอบคลุมการดูแลทั้งผู้คนและโลก เน้นมุ่งเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) การทำประมงอย่างรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหา (Sourcing) ไปจนถึงเรื่องของคน พบกับผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ดังทั้งในยุโรปและอเมริกาอย่าง Zea Tuna, Zea Vita และกิจกรรมไฮไลท์ New strategy with interactive game เกมส์แยกขยะ เกมรักษ์โลกผ่านเทคโนโลยี Interactive Projection Wall
สถาบันอาหาร
NATIONAL FOOD INSTITUTE
เรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ และที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดโรค ความสำคัญของสุขภาพของทางเดินอาหาร (Gut health) หากจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารไม่สมดุล อาจจะส่งผลต่างๆ ต่อร่างกาย รวมถึงเรียนรู้ความแต่งต่างระหว่าง Probiotics, Prebiotics, Symbiotic
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES
นำเสนอแนวคิด การเกษตรไทย กับศตวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไทยในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของโลก ผ่านโครงการและนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร ตลอดจนการปรับตัว และลดปัญหา

โดยมุ่งหวังเป็นแนวทางปฏิบัติแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ หรือเข้าร่วมโครงการ ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายต่อความมั่นคงอาหาร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปรับตัว และการลดปัญหา นอกจากนี้ นิทรรศการยังนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ และโครงการเด่น รวมถึงเทคโนโลยีจากการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ เทคโนโลยีการผลิตข้าวรักษ์โลก เกร็ดเรื่องคาร์บอนเครดิตจากภาคการเกษตรโดยกรมการข้าว การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการบริหารจัดการดินและการวางแผนการเพาะปลูกพืชโดยกรมพัฒนาที่ดิน การบริหารจัดการขยะอาหาร (Food Waste) การสูญเสียอาหาร (Food loss) โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) การส่งเสริม Young Smart Farmer แพลตฟอร์มตลาดเกษตรกรออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร หมูหลุม Zero waste ต้นแบบสำหรับเกษตรกรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกรมปศุสัตว์ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากชนเผ่าดาราอั้ง ย้อมจากสีธรรมชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึงโครงการการเลี้ยงควายปลักทะเลน้อยพัทลุง จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางการเกษตรโลก
สภากาชาดไทย
THE THAI RED CROSS SOCIETY
พื้นที่แห่งการให้และบริจาค เพื่อการแบ่งปันดูแลผู้อื่นสู่การให้ที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิต โดยเปิดรับการให้บริจาคในวันที่ 6 ต.ค. 2566 เวลา 11:00-15:00 น. ศูนย์บริจาคอวัยวะ และดวงตา..ความดีที่ไม่สิ้นสุด การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย และแนะนำ Community Volunteer รับอาสาสมัครเพื่อชุมชนผ่านระบบออนไลน์ และแอปพิเคชั่น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และช่วยเหลือบุคคลอื่นต่อไป รวมถึงผลการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี 2566 และจำนวนประชาชนผู้รับผลประโยชน์  พบกับนวัตกรรม โดรนช่วยเหลือสาธารณภัย และการฝึกอบอบรมเรื่อง CPR ผ่าน Application
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL, THE THAI RED CROSS SOCIETY
นำเสนอนวัตกรรมทางแพทย์ที่ทันสมัย สู่ดิจิตัลแพตฟอร์ม ที่พร้อมแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์และวิชาการทุกมิติ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อชี้นำสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน พบกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ คลินิกสูงวัยสุขภาพดี นวัตกรรมอาหารผู้สูงอายุ พร้อมการให้ความรู้ทางการแพทย์ผ่านดิจิตัลแพตฟอร์ม Medumore.org 

พลาดไม่ได้กับ มิติใหม่แห่งการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เผชิญภาวะซึมเศร้าโดยทีม AIMET ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ผ่านนวัตกรรมชื่อ DMIND’  AI  จากทีมแพทย์และวิศวะจุฬาฯในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมที่แม่นยำ เข้าถึงง่าย ใช้สะดวก ช่วยลดภาระจิตแพทย์และนักจิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และมาลองใช้ Application สำหรับคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (mild cognitive impairment หรือ mci) ซึ่งเป็นภาวะเริ่มต้นก่อนเกิดภาวะสมองเสื่อม อีกทั้งยังมีเกมที่ช่วยฝึกทักษะด้านการใช้สมอง ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ประกวดและได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเทศเยอรมัน
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
THE HEART FOUNDATION OF THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE
จัดแสดง Food Box สื่อที่แสดงถึงปิ่นโตอาหารที่บรรจุความห่วงใย ความปรารถนาดี ว่า “กินอะไรหัวใจดี โภชนาการที่ดีสำหรับทุกช่วงวัย” ด้วยดีไซน์ ผ่านเมนูอาหารใน playlist นำเสนอขั้นตอน วิธีทำ เครื่องปรุงและคุณค่าทางโภชนาการของแต่ละเมนูในรูปแบบ 3 มิติ เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR &AED โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ  โครงการโครงการ หลัก 3 อ ดีต่อใจ และร่วมกิจกรรมมัจฉาพา FUN กิจกรรม Workshop กินอะไรหัวใจดี พร้อมสนุกกับเกมส์ต่างๆ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
BHUMIRAJANAGARINDRA KIDNEY INSTITUTE HOSPITAL
นำเสนอผลงานความเป็นเลิศด้านต่างๆ ที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ด้านการบริการ (โรงพยาบาล) ด้านวิชาการและฝึกอบรม ด้านการวิจัยต่างๆ และความร่วมมือในโครงการเทิดพระเกียรติโครงการ 100 ปี ประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังและไตวาย การกินอย่างไรให้ไตแข็งแรง ข้อปฏิบัติ 9 ข้อสำหรับคนทั่วไปเพื่อให้ไตแข็งแรง การดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพดีทั้งไตและหัวใจ ยา อาหารเสริมและสารต่าง ๆ ที่มีผลเสียต่อไต การเผยแพร่สถิติของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พร้อมแนวทางการป้องกันทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัด มาร่วมเล่นเกม์ทดสอบความรู้จริงเรื่องโรคไต การกินอยู่ดี ดีต่อไต กินอย่างไรให้ไตแข็งแรง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Ramathibodi Hospital
พบกับการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND center ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนายางพาราไทยเพื่อใช้ในวงการแพทย์ หุ่น CPR และนวัตกรรมที่เกิดจากแนวคิดและการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร MD MENG ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางด้านการแพทย์และวิสวกรรมให้เกิดนวัตกรรมใหม่  แนะนำโครงการหลักสูตร พ.บ.- วศ. ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) MD MENG หลักสูตรที่จะสร้างแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์  รวมถึงกิจกรรมที่จะให้เด็กๆ ที่มีความสนใจเรียนแพทย์ได้ทดลองเรียนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ หรือ Anatomy ด้วย VR/MR
โรงพยาบาลศิริราช
Siriraj Hospital
 • เรียนรู้เกี่ยวกับวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและการศึกษา ด้วยการบูรณาการพันธกิจ เพื่อดำเนินการให้มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล นำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งเป็นสถาบันหลักในการชี้นำสังคมไทยและนานาชาติ ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
 • โครงการบางกอกน้อยโมเดล 2 (โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่บางกอกน้อย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
 • การเตรียมความพร้อมรองรับคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมไทยด้วยการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้กระบวนการเชิงรุก
 • ระบบสาธารณสุขซึ่งถือเป็นระบบแรกที่ควรจะมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL
แนะนำศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ชวนมาค้นพบการนอนที่ถูกวิธีผ่านนวัตกรรมทางการแพทย์
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
MedPark HOSPITAL
 • นิทรรศการแสดงโมเดลของโรงพยาบาลที่นำเสนอเรื่องการสร้างโรงพยาบาลที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพสำหรับคนในทุกช่วงอายุ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ เพื่อผลลัพธ์ในด้านความยั่งยืน ภายใต้ Business Model ใหม่ สร้างธุรกิจ ทำเพื่อสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกมนุษย์ ใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยทำให้คุณภาพชีวิตดี ลดการใช้ทรัพยากร  มุ่งรักษาโรคซับซ้อนในรูปแบบ customization
 • กิจกรรมเพื่อสุขภาพทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาการเด็กโดยนักจิตวิทยาเด็ก Sleep Clinic สำหรับคนทำงานและผู้สูงอายุ คลินิกนมแม่ แนะแนวการป้องกันและรักษาโรคสายตาสั้นในเด็ก รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคนทุกช่วงอายุ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
BDMS
 • Wellness Center
 • นวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ DNA โดยชุดตรวจ Circle DNA ซึ่งจะดูว่าร่างกายเราต้องการสารอาหารประเภทไหน และการออกกำลังกายแบบใดที่เหมาะกับเรา
วอริกซ์
Warrix
แคมเปญ 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ของวอริกซ์ (Warrix) มาในคอนเซ็ปต์ “CHANGE THE BEGINNING IS NOW เปลี่ยน เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” พร้อมยกระดับแบรนด์สู่ Sport Health Active Lifestyle โดยพัฒนารูปแบบของสินค้า และบริการให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัยมากขึ้นและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเริ่มใช้วัสดุจากขวดพลาสติกรีไซเคิล พร้อมให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของคนในสังคม จัดแสดงเสื้อของวอริกซ์สำหรับการจัดแข่งกีฬาฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยในแต่ละปี และปีล่าสุดที่ทำมาจากขวดพลาสติก ภายใต้แคเปญ “CHANGE” เสื้อฟุตบอลสโมสรสุพรรณบุรี เสื้อวิ่งจากงาน WARRIX TH Earth Trail และเสื้อวอริกซ์ที่จัดทำให้องค์กรและงานต่างๆ

พร้อมนำเสนอมุม WARRIX HEALTH เพื่อให้ข้อมูลทางด้านกายภาพ ตรวจแก้อาการสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงให้คำแนะนำด้านการบำบัด (Rehab) นอกจากนี้ยังมี Fit Junctions แบรนด์หลักสูตรการออกกำลังกาย ที่ให้ข้อมูลด้านการออกกำลังกาย และพัฒนาสุขภาพ รวมถึงนำเสนอคอร์สออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกสถานที่อีกด้วย
กิจกรรมปั่นจักรยาน
Sports Station
SX Recharge Bike ปั่นเปลี่ยนโลก เปลี่ยนพลังงานจากการปั่นจักรยาน ให้เป็นที่ชาร์จแบตแก่ผู้มาชมงาน และเหล่านักกีฬาต่างๆ เชิญชวนมาปั่นจักรยานรักษ์โลกที่ดีต่อทั้งโลกและตัวเรา
มูลนิธิก้าวคนละก้าว
Kaokonlakao Foundation
นำเสนอเรื่องราวของโครงการ “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากให้คนไทยรักษาสุขภาพของตัวเอง ด้วยการวิ่ง หากเราใส่ใจสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็สามารถลดโอกาสของความเจ็บป่วย และลดการใช้บริการของสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นการลดภาระงานของแพทย์ พยาบาล ได้อีกทางหนึ่ง เตรียมพบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์การกุศลของมูลนิธิ และร่วมเล่นเกมเพื่อลุ้นของรางวัล
สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ
NIA
นำเสนอการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และให้ความรู้และ Start up ทั้งในเรื่องของอาหาร วัฒธนกรรมและชุมชน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน อาทิ ขนมมันหวานญี่ปุ่นอบกรอบ กระเป๋าจักสานและสินค้าชุมชนอันมีอัตลักษณ์ “เดอคัวร์” กระเป๋าจากถุงน้ำยาล้างไต การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปะจากกระดาษรีไซเคิล “หนังเทียมจากฟางข้าว” นวัตกรรมวัสดุทดแทนหนังสัตว์และหนังเทียมสังเคราะห์ “Thanee color” นวัตกรรมสีพิมพ์/เพ้นท์/ปั๊มจากกล้วยไทย เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน “LANTARAY” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประมงช่วยสร้างงานชุมชน และ “สีฟางข้าว” นวัตศิลป์สกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าวเพื่องานศิลปะร่วมสมัย
โรงเรียนมีชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
MECHAI PATTANA SCHOOL ALSO KNOWN AS THE BAMBOO SCHOOL
เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบการศึกษาที่เน้นทักษะชีวิตไปพร้อมกับทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถบริหารจัดการการใช้ชีวิต ด้วยจุดมุ่งหมายให้ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น เน้นเรื่องการใช้ไม้ไผ่ในการสร้างอาคารเรียน โดยมีแบบจำลองนำมาจัดแสดง พร้อมมีกิจกรรม Workshop และการสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พร้อมการปริ้นสีจากพืช โดยใช้ดอกไม้สดวาดภาพบนกระดาษ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Gistda
 
สังคมสูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข
บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
CHEEVAMITR SOCIAL ENTERPRISE
ชีวามิตร กัลยาณมิตรที่จะช่วยวางแผนการเดินทางจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต เตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ตลอดจนบริการสุขภาพในระยะท้ายที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในมิติร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์และการจากพราก กฎหมายและทรัพย์สิน เพื่อให้คนไทยทุกคนลงมือสร้างคุณภาพชีวิตที่ “อยู่ดี - ตายดี” ด้วยตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Thai Group
ประกันและการวางแผนเกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยมหิดล
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลอาคารสำนักงานอธิการบดี)
นิทรรศการเกี่ยวกับ Mahidol Idea Space การโชว์นวัตกรรม Medical robotics การให้ความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ การวางไข่ในแม่พัน์กุ้ง ระบบการแยกขยะด้วยเสียง และนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหาร เครื่องตรวจความเค็ม และเครื่องดื่มสมูทตี้สำหรับผู้สูงอายุ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
The National Science Museum
จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) จัดทำเป็นแบบจำลอง Age Simulation ชวนมาร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้ในสนามจำลองของ ผู้สูงวัย ที่จะมาถ่ายทอดสาระความรู้ในการเข้าใจผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยนำเสนอกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใน 5 ประเด็นสำคัญ อาทิ การทรงตัว การเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย การมองเห็น ความทรงจำ และการได้ยิน
ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY
ชุมชนสำหรับคนสูงวัย พื้นที่แห่งความสุขของคนวัยเกษียณ นำเสนอ Application อายุใจ สามารถให้คนเข้าแสกน qr เล่นตอบคำถามได้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเอง และผลที่ได้คือวิธีดูแลตัวเอง และกิจกรรม Happy space กิจกรรม/หลักสูตรสำหรับวัยเกษียณ
หุ่นยนต์ดินสอ
Dinsaw Robot
พบกับหุ่นยนต์ยนต์ที่ช่วยดูแล ให้บริการ แก่ลูกค้า แล้วสามารถสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและบุคลากรให้มีคุณภาพอยู่เสมอโดยปีนี้ นำเสนอนวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอรุ่นพัฒนา และรุ่นคัดกรองมะเร้งด้วยลมหายใจ ที่มีความแม่นยำมากกว่า 90% ถูกพัฒนาโดยฝีมือคนไทย จาก บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จํากัด (ผู้สร้างหุ่นยนต์ดินสอ) ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ ด้วยลมหายใจ ซึ่งในลมหายใจมีส่วนประกอบของ VOC - Volatile Organic Compound หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย สามารถตรวจสอบได้ว่าร่างกายมีความผิดปกติจากเซลล์มะเร็งตัวใด เช่น หากมีความเสี่ยงมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม ฯลฯ ร่างกายจะผลิตสารบางตัวขึ้นมาแต่ในปริมาณที่น้อย ดังนั้น ระบบ AI จะเข้ามาช่วยประมวลผล และส่งผลการตรวจกลับมายังโมบายแอปพลิเคชั่น Dinsow Mini ซึ่งโหลดได้ทั้ง Android และ iOS
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Life Long Learning
นำเสนอการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุวัย ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา วัยทำงาน และวัยเกษียร บนพื้นฐาน สามารถพึ่งพาตัวเองได้ รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ร้านค้าปลีก Refill Shoppe ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรุ่นจิ๋วโครงการ OTOP Junior ผลงานผู้ประกอบการที่เคยอยู่ในโครงการ Beta Young โครงการสำหรับวัยเกษียรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และโครงการ ThaiBev Football Academy โครงการบ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลอาชีพผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษาะการกีฬาสู่วิชาชีพ
eISA
EDUCATION INSTITUTE SUPPORT ACTIVITY
นำเสนอโครงการภายใต้ eisa ที่ได้ดำเนินการเปิดบริษัทจำลองเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การทำงานจริงหลังจากจบการศึกษา โดยได้มีการเปิดบริษัทจำลองไปแล้วทั้งสิ้น 11 แห่ง กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อาทิ ม.รังสิต มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
BETA YOUNG ENTREPRENEUR
โครงการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เพื่อพัฒนาบ่มเพาะเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการทดลองทำธุรกิจจริงตลอดหลักสูตร โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของโครการต่างๆ อาทิ Beta Young รวมตัวร่วมใจต้านภัยหนาวกับไทยเบฟ โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม Beta Young Entrepreneur, Beta Young x Bangkok River Festival 2022 และ Beta Young “คลีนคลอง” ปี 8 ฟื้นฟูสายน้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
นำเสนอโครงการของนิสิตที่ร่วมดำเนินการกับชุมชน SIFE (Students In Free Enterprise) หรือ ชุมชนของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าไปร่วมพัฒนาธุรกิจให้กับชุมชนต่าง ๆ ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผ่านการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนิสิต เพื่อเกิดเป็นองค์ความรู้ของชุมชนในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Dhurakij Pundit University
นำเสนอโครงการของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ร่วมดำเนินการกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พัฒนาแบรนด์เพียง พอ ดี เริ่มต้นด้วยการกำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้มีผลิตภัณฑ์แฟชั่นผ้ามัดย้อมเปลือกโกงกางฯ รวมถึงผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ที่ร่วมออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้กับสโมสรฟุตบอลสุโขทัย เอฟซี สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี สโมสรฟุตบอลลำพูน วอริเออร์ จากโจทย์ความต้องการของทางสโมสรฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute Of Fine Arts
นำเสนอโครงการและบรรยากาศการถ่ายทอดเรื่องราวบนกำแพงของนิสิตคณะศิลปวิจิตร และวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี รวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความน่าสนใจ อาทิ การทำสปาทราย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวการต่อยอดจากแนวคิดของชุมชนสู่การมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยนักศึกษาและคณะอาจารย์กว่า 50 ชีวิต ที่ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านงานสตรีทอาร์ต (Street Art)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
นำเสนอโครงการของนิสิตที่ร่วมดำเนินการกับชุมชนพื้นที่บ้านห้วยกรด ต.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทำตาลโตนดซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่ และการพัฒนาชุมชนบ้านสวายสอที่ทำร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในโครงการ “ค่ายฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านสวายสอ” ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ชุมชนเกิดความสมดุลในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
นำเสนอโครงการของนิสิตคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หมู่บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน เป็นการเพิ่มช่องทาง กระตุ้นยอดขายในชุมชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
THAMMASAT UNIVERSITY
นำเสนอโครงการของนิสิตที่ร่วมดำเนินการ ร้านเติมเต็ม (Refill Shoppe) ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้บริการแบบ Bulk Store คือผู้ใช้บริการจะต้องพกพาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้ามาเอง ภายใต้เป้าหมาย Zero Waste โดยเฉพาะนักศึกษาเกิดการส่งผ่านพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจโลก ไปสู่ผู้ปกครอง ลดขยะให้เหลือศูนย์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีร้านแบบนี้ มีสินค้าให้เลือกทั้งน้ำยาทำความสะอาด สบู่ อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ขนม อุปกรณ์ลดโลกร้อนต่างๆ เช่น หลอด กล่องข้าว แก้วน้ำ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
BANGKOK UNIVERSITY
นำเสนอโครงการของนิสิตที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี ที่ได้ร่วมกันออกแบบชุดคอลเลกชันกีฬาในรูปแฟชั่นสปอร์ตแวร์ที่มีความแปลกใหม่ในด้านของการดีไซน์ ผสมผสานความเป็นกีฬาและใส่ไอเดียของคนรุ่นใหม่เข้าไป จากโจทย์ความต้องการของสโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านไอเดียของกลุ่มตัวเอง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
นำเสนอโครงการของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการด้านกีฬา (Sport Management) และการออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) ร่วมกับสนามช้างอารีนา (Chang Arena) สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต Chang International Circuit จ.บุรีรัมย์
Creative Young Designers
นำเสนอโครงการ Creative Young Designers ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยกับโครงการ eisa มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือกับกลุ่มนักศึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้ ของที่ระลึก พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีการบูรณาการความรู้ระหว่างคณะด้านการออกแบบและคณะด้านการบริหารธุรกิจในการช่วยพัฒนาผ้าขาวม้าทอมือ   เป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
WWW OTOP Junior, Connext ED, Partnership School
นำเสนอภาพรวมความสำเร็จของแต่ละโครงการ อาทิ โครงการทำมาค้าขาย การทำบัญชีครัวเรือน บัญชีธุรกิจ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากทั้ง 3 โครงการ ไม่ว่าจะเป็น ประเภทเครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาทิ กาแฟสว้า (SAWA coffee) ของโรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน , น้ำข้าวแช่ลืมผัว ของโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม, จักสานไม้ไผ่หุ้มปากกา ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว, กระเป๋าจักสานของโรงเรียนบ้านบุฤๅษี จ. สุรินทร์, เกลือสปาของโรงเรียนบ่อเกลือ จ.น่าน, แชมพูสมุนไพรจากใบสาบเสือของโรงเรียนบ้านม่วง จ.ขอนแก่น, ขนมขี้มอดของโรงเรียนวัดเทพนิมิต จ.ภูเก็ต, น้ำพริกแห้งปลาหย็องของโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร จ.นครศรีธรรมราช, ลูกปัดแทดแทนของโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี และ ผ้าเด็กหูหนวก (กลุ่มทอผ้าซาโอริ)ของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่
CU INNOVATION HUB
เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) นำเสนอแนวทางการสร้างนวัตกรรม จาก research to commercial และ การบ่มเพาะ start up ตั้งแต่ปี 2018-2022 ที่ทำให้มี start up มากถึง 200 กว่าบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจากทางภาคเอกชนหลัก 3 บริษัทได้แก่ ไทยเบฟ กสิกรไทย การไฟฟ้านครหลวง