พื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผสมผสาน ทั้ง Digital Experience และ Environmental พบกับสวนสนุกนอกห้องเรียน ที่สามารถสร้างจินตนาการ และเสริมทักษะให้แก่เด็ก ๆ ได้ กับกิจกรรมไฮไลท์มากมาย

K1
SDGs Playground
โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข
K2
ธรรมชาติรอบตัว (Magic of Nature)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM)
K3
การเดินทางของอาหาร (Fight Food Waste)
  • จันกะผัก
  • Bangkok Rooftop Farming
  • EXOFOOD THAILAND
K4
ผู้พิทักษ์ขยะ (Recycle Station)
  • เก็บกลับ-รีไซเคิล (TBR)
  • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
  • บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
K5
ไขความลับแมลงตัวจิ๋ว (Bug Wonders)
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM)
  • EXOFOOD THAILAND
K6
Digital Experience by NSM
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM)
  • Gammaco Thailand
K7
Chess Kids Club
สโมสรขุนทองคำ
K8
Astra Academy International School
K9
SX Shop