Sustainable Living 24/7 Lifestyle

นำเสนอกิจกรรมและโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ผ่านการนำเสนอ ในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัว ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle และจัดแสดงการผสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีจุดมุ่งหมายขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน

ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่
Water Stewardship
การดูแลน้ำ
แนวทางในการดูแลบริหารจัดการน้ำ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
Decarbonization
การลดคาร์บอน
หลากหลายมิติที่จะช่วยลดคาร์บอนพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่หลากหลาย
Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สะท้อนผลลัพธ์ของความยั่งยืนผ่านความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจากนโยบายความยั่งยืนของหลายหน่วยงาน องค์กรชั้นนำ
Waste Management
การจัดการของเสีย
ขยะทุกชิ้นมีที่ไป พบนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ที่สามารถเพิ่มมูลค่า และแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ ในมิติต่างๆ
รวมถึงมุมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการและวงจรที่ควรจะเป็นของบรรจุภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living สะท้อนมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

TBA
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน
ThaiBev
นำเสนอเรื่องราวความพยายามและการดำเนินการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ESG (สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล) ของกลุ่มไทยเบฟ (3x3) มุ่งเน้นการนำเสนอใน 2 มุมหลัก คือ สิ่งแวดล้อมและสังคม

มุมสิ่งแวดล้อม นำเสนอผ่านการดำเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นและใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Net Zero การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการของเสีย การบริหารจัดการน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ เริ่มต้นการเรื่องของน้ำแห่งชีวิต (Water of Life) ความสำคัญของน้ำต่อทุกชีวิตและต่อไทยเบฟ โครงการการบริหารจัดการน้ำชุมชนของไทยเบฟ เรื่องราวของโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว กับการนำเอาขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และนำมาผลิตเป็นเส้นใย rPET เพื่อทำเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก พร้อมมาร่วมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครือไทยเบฟทั้งหมด พร้อมกับวิธีการจัดการขยะ และข้อมูลบรจุภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์

มุมสังคม นำเสนอผ่านการสนับสนุนโครงการต่างๆ จากของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ และเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (NAB) โดยเน้นย้ำในโครงการที่สนับสนุนงานด้านสังคม ใน 6 แกนหลัก ได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุขภาพ การศึกษา กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค้นพบเรื่องราวเบื้องหลังห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคของไทยเบฟและบริษัทในเครือ พลาดไม่ได้กับกิจกรรมถ่ายสติกเกอร์แปะกระป๋อง เพื่อสร้างกระป๋องน้ำส่วนตัวมีเป็นอัตลักษร์ไม่เหมือนใคร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited
นำเสนอการบริหารจัดการความยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) และ การกำกับดูแล (G) รวมถึงเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions ผ่านการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โครงการด้าน Decarbonization Initiatives ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการดำเนินงานด้านการปลูกป่า อีกทั้งยังเล่าเรื่องราวการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ภายใต้แนวคิด Ignite Life Potential จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต เพื่อจุดพลังความสุขให้แก่สังคมไทยมุ่งสู่อนาคตใหม่ที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
GC
จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ Performance Chemicals: กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง ที่มีดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และ Bio and Circularity Solutions: กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ฯลฯ

พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความตระหนักในคุณค่าพลาสติกใช้แล้ว ให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ “ขวดน้ำดื่มใช้แล้วมีค่า เพียงนำมาหย่อนที่จุด GC YOUเทิร์น Drop Point” จะได้รับสิทธิร่วมกิจกรรม พร้อมรับของที่ระลึกติดมือกลับบ้านอีกด้วย

ต่อด้วยร่วมสนุกกับ DIY สุดเก๋ กับเครื่อง Plastic Funtastic ที่จะทำให้คุณสร้างสรรค์ชิ้นงานสุดเก๋ในแบบของคุณ เพียง “นำฝาขวดน้ำดื่มใช้แล้ว มาที่บูธ GC” รับสิทธิ์ร่วมสนุกทันที
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Indorama Ventures
นำเสนอเรื่องราวความยั่งยืนผ่านผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์จากการอัพไซคลิ้ง (Recycle & Upcycling products) โดยเฉพาะขวด PET ที่สามารถรีไซเคิล ได้ 100% และ พูดถึงสิ่งที่ IVL ทำ นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างการตระหนักถึงข้อดีของ PET และไม่อยากให้มองว่าพลาสติกเป็นตัวทำลายโลกเพียงอย่างเดียว พร้อมเล่าประวัติความเป็นมาของ IVL และผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันที่ใช้วัสดุจาก IVL เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ขวด การจัดแสดงเรื่องราวเป้าหมายด้านความยั่งยืน Vision2030 ความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับ โครงการเพื่อสังคมของบริษัทต่าง SDGs Sustainable Packaging ที่อธิบายถึง PET และการเล่าถึงกระบวนการรีไซเคิล ตั้งแต่นำเข้ามาจนถึงการออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เส้นใยไฟเบอร์ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่ IVL ลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการการรีไซเคิล เช่น Bio-PET (ขวดน้ำดื่มผลิตจากวัสดุธรรมชาติ)
บริษัท พาซาญ่า กรุ๊ป จำกัด
PASAYA
นำเสนอเรื่องราวของ “Future Living Start Now!”
 • Pasaya Green Factory “Mission to Net Zero” การดำเนินการเพื่อเป็นโรงงาน Net Zero Emission
 • Pasaya Healthy & Green Textile สิ่งทอเพื่อสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • New Home Fabric “Upcycling Series” ผ้ารับบ้านใหม่ ซีรีย์อัพไซคลิ้ง
การสร้างแรงบันดาลใจเรื่องการใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตแบบยั่งยืน ไปพร้อมกับการมีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต และเน้นย้ำเรื่องความสอดคล้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพราะอะไรที่เยียวยาโลก จะเยียวยามนุษย์ได้ พบกับการจัดนิทรรศการลายทอผ้า ที่ดึงคาแรคเตอร์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์มาใช้ เพื่อเป็นการย้ำเตือนและเตือนสติว่าทุกการกระทำของมนุษย์มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิตร่วมโลก เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุ เส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการออกแบบเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงผลงานศิลปะจากคุณวิชุรดา ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
BJC and Thai Beverage Can
นำเสนอว่าเรามุ่งหน้าเข้าสู่ net zero ด้วยโครงการและวิธีการอะไรบ้าง โดยการเล่าเรื่องผ่าน BCG Framework สร้างแรงบันดาลใจเรื่องการใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตแบบยั่งยืน ไปพร้อมกับการมีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต และเน้นย้ำเรื่องความสอดคล้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพราะอะไรที่เยียวยาโลก จะเยียวยามนุษย์ได้ พบกับการจัดแสดง Solar Rooftop บนหลังคา Big C รวม 52 สาขา ผลิตภัณฑ์แก้วน้ำหนักเบา ลดการใช้วัตถุดิบ แต่แก้วยังแข็งแรง Plantation water flow control ให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ สำหรับการปลูกมันฝรั่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋อง ที่เน้นส่งเสริม circular economy พลาดไม่ได้กับกิจกรรมการแจกบรรจุภัณฑ์ reuse จากแก้วแล้วให้ร่วมปลูกต้นไม้ในขวดแก้วแจกบรรจุภัณฑ์ reuse จากแก้วแล้วให้ร่วมบรรจุสบู่นกแก้วในขวดแก้วและ กิจกรรมแยกบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม-เหล็ก
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อ สิ่งแวดล้อม
TIPMSE
นำเสนอเรื่องราวของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ต้องการรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วออกจากขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วใน กองขยะทั่วประเทศลดลงด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม ภายใต้แนวคิด "บรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ขยะ" คัดแยกก่อนทิ้ง โดยจะแบ่งการให้ความรู้ออกไป 2 ส่วน ดังนี้ Packaging 101 และ Circular Lab
 • Packaging 101:
  เรียนรู้ต้นกำเนิดและการหมุนเวียนของบรรจุภัณฑ์ (กระดาษ, แก้ว, พลาสติก และกระป๋องอะลูมิเนียม) รวมไปถึงวิธีการจัดเก็บและคัดแยก
 • Circular Lab:
  จำลองกิจกรรมการทดลองเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการพิสูจน์และเรียนรู้วิธีการคัดแยกของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท
มูลนิธิผืนป่าในใจเรา
นำเสนอข้อมูลความเป็นมา เกี่ยวกับ Biosphere Reserve ว่าคืออะไร มีที่ไหนบ้างและในไทยมีที่ไหน พร้อมเรื่องราวกิจกรรมที่มูลนิธิผืนป่าในใจเราได้ไปทำเกี่ยวกับ biosphere เช่น เดินป่ากับน้องๆ และการอบรบเยาวชนเจ้าบ้านผืนป่าในใจเรา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พลาดไม่ได้กับการให้ความรู้เรื่องการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ จุดรับบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างฝายชะลอน้ำ ในวันเปิดงานพบกับนักเรียนจากโครงการเยาวชนเจ้าบ้านผืนป่าในใจเรา จ.เชียงใหม่ ที่แต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์จะมาอยู่ที่บูธคอยให้ข้อมูลและนำเสนอเรื่องราวของพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
SPCG
เล่าเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและโลก แนวทางและเจตนารมณ์ของ SPCG ในการนำไปสู่ Carbon Neutral และส่งผลดีอย่างไร และนำเสนอโครงการต่างๆ ของ SPCG พร้อมการบริการด้านการให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries (FTI) 
นำเสนอแพลตฟอร์ม ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตภายใต้การดำเนินการที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
Department of Industrial Promotion (DIPROM)
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Cross Material Design วัสดุสร้างสรรค์เพื่อโลก เพื่อความยั่งยืน
 • กิจกรรมต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (DIPROM Cross Material Design) ภายใต้โครงการการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Up-cycling Up-Creation In Circular Economy) ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
Cristalla
นำเสนอเรื่องราว การทำโรงงานน้ำตาลภายใต้ความยั่งยืน (from Sugarcane to sustainability) ตั้งแต่กระบวนการจัดหาที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน BonSucro การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ การผลิตที่ลดของเสียและใช้พลังงานสะอาด