25
NOVEMBER
2023
18:00 - 21:00
เพิ่มไปยังปฏิทิน
ร่วมสานต่อปณิธานชุมชน งาน Lamphun River Festival 2023 “ลำนำ วันเพ็ญ”

สถานที่: None
ค่าเข้าชม: Free    

เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย Lamphun River Festival 2023 “ลำนำ วันเพ็ญ”
สานต่อปณิธานชุมชน ถวายโคมพระธาตุ พระรอดหลวงอิ่มบุญ แล้วมาอิ่มท้องกับอาหารพื้นเมืองจากฝีมือเชฟในชุมชน ครื้นเครงทุกท่วงทำนอง ลำนำ วันเพ็ญ คอนเสิร์ตศิลปินมากมาย ต่อยอดพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่ทางวัฒนธรรมในเมืองเก่าลําพูน พร้อมเรียนรู้การจัดการขยะที่ถูกต้อง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
 
เข้างานฟรี! วันที่ 25-27 พฤศจิกายนนี้ ณ ลานหน้าคุ้มเจ้าสุริยา ถนนรถแถ้ว เส้นทางเชื่อมพระธาตุพระรอด จ. ลำพูน
 

โปรแกรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ
25 November 2023
Time: 16:00 - 22:00
Venue: None
Details
25 November 2023
Time: 16:00 - 22:00
Venue: None
Details
25 November 2023
Time: 18:00 - 21:00
Venue: None
Details
08 October 2023
Time: 08:00 - 21:00
Venue: Idea Lab
Details