เห็นโลกใหม่ผ่านประสบการณ์เต็มรูปแบบกับโซนนิทรรศการหลัก
Inspiring and impactful actions towards global goals under the main themes.
สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน
- พระเมธีวชิโรดม -
เปลี่ยนจากแค่เราตระหนักมาเป็นลงมือทำ
- สุทธิชัย หยุ่น -
สู่โลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
- กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร -
นวัตกรรมที่ดีต่อโลกและสังคม ต้องเริ่มจากการลงมือทำ
- รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต -
เด็กและเยาวชนคืออนาคตของเราและโลก
- อาทิวราห์ คงมาลัย -
กีฬาทำให้ทุกคนแข็งแรง ช่วยสร้างน้ำใจนักกีฬา
- ทัดดาว นึกแจ้ง -
เพราะสังคมแห่งน้ำใจ คือสมดุลแห่งสังคมที่สร้างได้จากทุกคน
- ไดอาน่า จงจินตนาการ -
กินอาหารที่ดีต่อเราและดีต่อโลก
- ธีรเดช เมธาวรายุทธ -
ไม่มีโอกาสสุดท้าย หยุดทำร้ายธรรมชาติ
- พีรวัส แสงโพธิรัตน์ -SX Movement
เลือกประเภทของข้อมูลความเคลื่อนไหวระหว่างงาน

Download SustainabilityExpo Application at